salonnet78@gmail.com +38 (067) 541-41-02

Про ІС-Про

Система ІС-ПРО підтримує стандарт MRP II - один з найпоширеніших методів управління виробництвом, який використовується у світовій практиці. Стандарт MRPII - це сукупність правил, моделей і процедур управління, що забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств, в яких інтегровані всі основні процеси - поставка, планування, виробництво, продаж, контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами тощо.

Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, який витрачається на виробництво продукції. Це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
 • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
 • Мультивалютний облік
 • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
 • Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків
 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об'єктів аналітичного обліку
 • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.
ОБЛІК ДОГОВОРІВ
 • Ведення договорів довільної форми
 • Календарне планування операцій за договорами
 • Ведення довільної кількості специфікацій до договорів
 • Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо
 • Кількісний та сумовий контроль розрахунків за договорами
 • Розрахунок штрафних санкцій
 • Підготовка рахунків і замовлень на підставі договорів
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
 • Підготовка банківських і касових документів
 • Ведення журналів виписок банку і касових книг
 • Формування авансових звітів і ведення журналу обліку розрахунків з підзвітними особами
 • Ведення картотеки депонентів
 • Облік виплат зарплати за платіжними відомостями
 • Імпорт-експорт даних через системи "Клієнт-Банк"
 • Рознесення платежів (надходжень) по рахунках і договорах
 • Формування звітності по залишках і руху грошових коштів
ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
 • Оперативний контроль взаєморозрахунків
 • Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами
 • Аналіз товарообігу по платникам і одержувачам
 • Формування вимог на погашення дебіторської заборгованості
 • Проведення взаємозаліків
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
 • Облік запасів по партіях і довільних характеристиках (атрибутам)
 • Облік товарних запасів на основі технології штрихового кодування
 • Порційна і сортова моделі обліку товарів
 • Контроль термінів придатності і норм запасу
 • Облік споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір тощо)
 • Облік запасів, прийнятих і переданих на консигнацію і відповідальне зберігання
 • Облік давальницької сировини
 • Оцінка запасів за методами згідно з ПБО. Вибір методу запасів оцінки як в цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання
 • Облік запасів в альтернативних цінах в іноземній валюті
 • Інвентаризація та переоцінка запасів
 • Комплектація і разукомплектація товарів
 • Облік матеріалів і МБП
 • Калькуляція закупівельної собівартості з урахуванням різних витрат і мит
 • Звіти по надходженню, переміщення і вибуття запасів в різних аспектах
УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЕЮ І ПРОДАЖЕМ
 • Облік договорів з постачальниками і покупцями
 • Реєстрація і контроль виконання замовлень постачальникам і від покупців
 • Резервування запасів по замовленнях, рахунках і виписаним накладним
 • Ведення журналу замовлень клієнтів на готову продукцію
 • Контроль графіка відвантажень готової продукції
 • Підготовка та контроль відвантажувальних накладних
 • Налаштування довільних програм розрахунку даних відвантажувальних документів
 • Контроль термінів оплат і відвантажень
 • Підтримка необмеженого числа прейскурантів, в т.ч. персональних
 • Автоматичний розрахунок знижок/накидок
 • Облік якісних характеристик запасів
 • Облік оборотної тари
 • Облік рахунків до отримання та оплати
 • Облік розрахунків з постачальниками, покупцями, консигнатор, консигнант і давальцями
 • Облік повернень від покупців і повернень товару постачальникам
 • Прийом товару на консигнацію і відповідальне зберігання
 • Облік бартерних і митних операцій
 • Торгівля за передоплатою і в кредит
 • Аналіз продажів і закупівель в різних аспектах
ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА
 • Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів
 • Ведення операційно-трудових нормативів
 • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати
 • Побудова схем застосування матеріалів (вузлів, деталей)
 • Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів
ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
 • Розрахунок плану виробництва
 • Планування серійного і позамовного виробництва
 • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
 • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
 • Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам
 • Формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них
 • Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу
ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА
 • Облік відпуску матеріалів у виробництво
 • Облік випуску готової продукції
 • Облік виробничого браку і відходів
 • Формування актів заміни матеріалів
 • Розрахунок звіту виробництва за обраний період
 • Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання
 • Інвентаризація незавершеного виробництва
 • Облік витрати матеріалів по об'єктах витрат
 • Облік якісних характеристик сировини і матеріалів
 • Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ
 • Оперативний розрахунок планової собівартості продукції
 • Калькуляція фактичних витрат і собівартості за видами продукції, групами продукції, виробничими замовленнями
 • Ведення відомостей довільних баз розподілу витрат
 • Підтримка відомостей калькуляції довільної форми
 • Налаштування довільної програми розрахунку витрат за статтями калькуляції
 • Ведення архіву відомостей калькуляції і значень баз розподілу витрат
УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ
 • Ведення картотеки автотранспорту
 • Прийом заявок на виконання автотранспортної роботи
 • Формування оперативного плану перевезень
 • Виписка подорожніх листів
 • Облік витрати ПММ
 • Облік роботи водіїв
 • Облік стану шин і акумуляторів
ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
 • Ведення картотеки співробітників
 • Підготовка наказів по персоналу
 • Ведення штатного розкладу
 • Підтримка широкого спектру нарахувань і утримань із заробітної плати (в т.ч. індивідуальних і бригадних нарядів)
 • Розрахунок різних доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги, дивідендів і т.д.
 • Підтримка подобового і підсумованого обліку робочого часу.
 • Розрахунок відпускних і виплат за лікарняними листками.
 • Формування платіжних відомостей і списків на перерахування. Зв'язок з підсистемою обліку грошових коштів.
 • Формування і розрахунок документів довільного виду.
 • Розрахунок податків та підготовка звітів для ДПА та Пенсійного фонду.
 • Формування форми 1 ДФ
 • Перерахунок прибуткового податку
 • Персоніфікація
ОБЛІК МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
 • Облік основних засобів, нематеріальних активів та МШП в експлуатації
 • Підтримка карток кількісного обліку, часткове переміщення і списання ОС
 • Розрахунок амортизації основних засобів за довільним методикам
 • Переоцінка та інвентаризація основних засобів
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ
 • Структурний аналіз руху грошових коштів по статтях доходів/витрат
 • Формування платіжного календаря
 • Структурний аналіз закупівель і продажів
 • БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ Й КОНТРОЛЬ
 • Формування довільних бюджетів та контроль їх виконання
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
 • Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах
 • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
 • Облік валових доходів і валових витрат
 • ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ
 • Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів
 • Планування та ведення історії контактів компанії з клієнтом
 • Планування робіт
 • Постановки задач співробітникам
 • Контроль виконання доручень
 • Отримання звітів про ефективність роботи з клієнтами
 • Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта
 • Управління Call-центром
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 • Ведення реєстру будинків і квартир
 • Облік мешканців
 • Облік особових рахунків квартир (договорів)
 • Щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних послуг, в т.ч. відправка рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку
 • Відправка нагадувань на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками
 • Облік показників лічильників
 • Облік оплати за послуги

Наші продукти
M.E.Doc
Програмний РРО Cashalot
Веб-сервис Сота Каса
Електронний підпис
СОТА
Захищені носії
FlyDoc
ISpro
Звіт Корпорація
Фіскальна техніка
Порядок реєстрації
Касові апарати
Фіскальні реєстратори
Грошові ящики
Витратні матеріали
Сервісне обслуговування
Комп'ютерна техніка
Комп'ютерне обладнання
Наші пропозиції
Сервіс та гарантія
Прайс на послуги
Контакти
(067) 541-41-02
(068) 515-73-30
(096) 554-39-95
(097) 299-49-02
м.Могилів-Подільський, вул. Стависька, буд. 77 Пн - Пт
9:00 - 18:00
(04337) 6-70-72
(067) 541-41-02
Усі права захищені 2016-2018