ІС-ПРО - СИСТЕМА КЛАСУ ERP

ІС-ПРО - система класу ERP (Enterprise Resource Planning System - cистема планування ресурсів підприємства), призначена для автоматизації управління великими і середніми підприємствами. Система містить набір готових рішень для автоматизації обліку і управління всіма службами підприємства.

Система ІС-ПРО забезпечує комплексну автоматизацію бізнес-процесів підприємств, цілком відповідає класичній моделі корпоративної інформаційної системи управління підприємством та основним вимогам до таких систем.

Система ІС-ПРО - це розвинутий комплекс взаємопов'язаних систем, призначений для бухгалтерського, податкового, кадрового, оперативного обліку. Систему можуть використовувати підприємства різноманітного профілю і форми власності. Система працює в промисловості, в торгівлі, в сфері послуг, в банківській сфері, в бюджетних і комерційних установах.

Система управління підприємством ІС-ПРО

Система управління підприємством ІС-ПРО має модульну структуру. Можливий індивідуальний підбір комплектності для клієнтів.

ІС-ПРО управління підприємством від А до Я

Основними механізмами управління підприємством є планування і оптимальне управління виробничим процесом. Система ІС-ПРО здійснює планування всіх аспектів діяльності підприємства - від завантаження потужностей до реалізації готової продукції. Функції цехового обліку дозволяють здійснювати оперативний контроль виробничого процесу по кожному виду продукції. Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, задачі логістики (управління закупками, запасами, продажами) реалізовані в системі ІС-ПРО. Також реалізовані засоби для розрахунку нормативної і фактичної собівартості. Система ІС-ПРО має засоби контролю існуючого стану підприємства та проведення аналізу результатів діяльності підприємства. Контроль стану організації відбувається у режимі реального часу.

Використання ERP системи дозволяє використовувати одну інтегровану програму замість декількох розрізнених. Єдина система може управляти обробкою, логістикою, дистрибуцією, запасами, доставкою, виставлянням рахунків, бухгалтерським обліком, податковим обліком.