АЦСК "УКРАЇНА"

Центр "Україна" надає послуги органам державної влади, організаціям і підприємствам всіх форм власності, а також фізичним особам по обслуговуванню електронного цифрового підпису.

Основні функції сертифікаційного центру:
 • створення пари секретного та відкритого ключів, обчислення сертифікатів відкритих ключів АЦСК "Україна", які відповідають вимогам Правил посиленої сертифікації;
 • створення посилених сертифікатів відкритих ключів за заявками, які містять відкриті ключі, у відповідності до вимог Правил посиленої сертифікації;
 • управління сертифікатами відкритих ключів;
 • створення списків відкликаних сертифікатів відкритих ключів;
 • управління списками відкликаних сертифікатів відкритих ключів;
 • зміна статусу сертифікатів відкритих ключів по заявках підписувачів або за власною ініціативою;
 • управління доступом підписувачів до сертифікатів відкритих ключів і персоналу Центра до бази даних;
 • забезпечення синхронізації з Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до однієї секунди;
 • формування за заявкою підписувача криптографічної позначки часу;
 • надання за заявкою підписувача даних про поточний стан сертифікату відкритого ключа.
Послуги електронного цифрового підпису, які надаються Центром сертифікації ключів (ЦСК):
 • надання для користування засобів електронного цифрового підпису;
 • допомога при генерації відкритих і особистих ключів з використанням засобів ЕЦП (на вимогу підписувача);
 • обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, відміна, збереження, блокування і відновлення);
 • надання інформації відносно діючих, анульованих і заблокованих сертифікатів ключів;
 • консультації і інші послуги.

Надання АЦСК "Україна" послуг у сфері ЕЦП є предметом його підприємницької діяльності. Обслуговування фізичних і юридичних осіб здійснюється ЦСК на договірних засадах. У загальному випадку, ЦСК стягується плата з користувача за формування сертифіката ключа, а також за обслуговування сертифіката (блокування, скасування, відновлення дії і т.д.).

Формування ЕЦП на електронному документі, а також перевірка ЕЦП користувачами не входить в рамки діяльності центру сертифікації ключів. Такий сервіс надається спеціальним програмним забезпеченням (системою "M.E.Doc").

Засоби ЕЦП вбудовані в систему "M.E.Doc"